Škola v prírode

V dňoch 25.5.-30.5.2009 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili Školy v prírode na Patrovci. V nádhernom prostredí v blízkosti Trenčianskeho Jastrabia prežili šesť dní plných hier, súťaží a zábavy. Spočiatku im bolo smutno za rodičmi, ale uprostred nádhernej prírody na smútok rýchlo zabudli.
Plní očakávania sa ubytovali a začali oboznamovať s prostredím. Na prechádzke do okolia si prezreli malebné prostredie okolo kaštieľa, športoviská, blízke ohnisko i lanovku. Spočiatku im počasie prialo, takže si naplno užili všetky činností, ktoré pre nich organizovali pani učiteľky Jánošíková, Bugalová, Horáková a Koštialiková.Okrem futbalu a vybíjanej na nich každý deň čakalo množstvo nezvyčajných hier. "ČÍSELNÁ HRA" preverila ich obratnosť a postreh, pri "LOVE V PRALESE", hľadali ukryté obrázky zvierat , v "BRANNEJ HRE" si zas vyskúšali orientáciu v prírode a vedomosti z prvouky. Nemohla chýbať ani súťaž "O SPRÁVNEHO CHLAPCA A SPRÁVNE DIEVČA ", metlový tanec, či "ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA". Pri tvorbe "EKOKRAJINIEK" tvorili z prírodného materiálu stavby a obrazce. Niektoré znázorňovali zvieratá, iné zas ľudí a domčeky. Našiel sa dokonca i pavilón opíc či dedinka pod Tatrami. Veľa zábavy si užili na pyžamovej diskotéke. Kto nemal práve náladu na hudbu a tanec, mohol si vyskúšať svoju šikovnosť v hre s pexesom či v iných drobných súťažiach.Túra do dediny zas preverila kondíciu a vytrvalosťdetí, stolno-tenisový turnaj obratnosť a postreh. Najväčší úspech mala "NOČNÁ HRA", ktorá bola určená len pre silné povahy.Všetci odvážlivci za svoju statočnosť získali cenné medaily. No a na záver nemohol chýbať tradičný karneval.
Počas pobytu si energiu dopĺňali pestrou a výdatnou stravou, ktorá im chutila o to viac, že bola za pekného počasia podávaná v prírode pod mohutnými dubmi. O tom, že na nudu nebol naozaj čas, svedčí množstvo zážitkov, ktoré si všetci domov priniesli .


-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --


17. 4. Deň Narcisov

-- --
-- --

Deň narcisov

V piatok 17. apríla 2009 sa uskutočnil už 13. ročník jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV.   Už trinásť rokov si ľudia v mestách a obciach Slovenska jediný  deň v roku pripínali na svoj odev prvý jarný kvet - žltý narcis. Len v tento jediný deň vystupoval v úlohe symbolu nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto si ho pripol, prejavil svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu ako môžu...
V tento deň rozdala Liga proti rakovine prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v uliciach Slovenska tisíce informačných letákov, upozorňujúcich na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.
Medzi registrovanými dobrovoľníkmi Ligy proti rakovine s modrou šnúrkou na krku so žltým nápisom Deň narcisov 2009 ukončeného veľkým žltým narcisom a vizitkou s číslom dobrovoľníka sme boli aj my, 9 dievčat ZŠ a  3 pedagógovia. Ráno, vyzbrojené narcismi, letákmi a pokladničkou, sme najskôr oslovili dobré srdcia našich spolužiakov, učiteľov, zamestnancov školy a potom hurá do ulíc. Ľudia boli dostatočne informovaní, ústretoví, ochotne prispeli, pretože naša škola túto zbierku podporuje už deviaty rok .
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom v  rôznych firmách, školách, obchodoch, reštauráciách,... v Ilave za ich finančné príspevky i za to, že nám darovali kúsok zo svojho času . Vďaka ich správnemu a prospešnému rozhodnutiu , nenahraditeľnej moci, výsledkom ktorej je pomoc, sme na konto Ligy proti rakovine prispeli sumou

1 317, 45 € (39 689 Sk). ĎAKUJEME!
Zápis prvákov


-vitajte u nás- -vitajte u nás-
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --Späť