Projekt   "Dotyk   stratených   časov"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Stráž
Česká republika
Aj v školskom roku 2014/2015 budeme spolupracovať so ZŠ Stráž z Českej republiky. Máme za sebou tri spoločné projekty, z ktorých dva boli v rámci celoslovenskej súťaže vyhodnotené ako najlepšie - 1.a 3.miesto.
V tomto roku sa zameriame na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Premeníme sa na reportérov, ktorí budú študovať tradičnú ľudovú kultúru Slovenska a prostredníctvom školskej televízie budú svoje zistenia odovzdávať ostatným. Na svojich "výpravách do minulosti" sa sústredíme nielen na ľudové tradície, zvyky
a historické udalosti svojho regiónu, ale aj celého Slovenska. Verím, že naše doterajšie skúsenosti s objavovaním neznámeho nám pomôžu dopátrať sa k takým skutočnostiam, ktoré sú už dávno zabudnuté. Oprášime ich spod nánosu prachu a porovnáme s tým, čo vypátrali na svojej ceste do minulosti naši českí kamaráti. Verím, že ani tento rok sa nebudeme pri plnení projektových úloh nudiť. Je toľko veľa vecí, ktoré ešte "nepatria do starého železa"....

Ciele:

  • uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska, pestovanie úcty k svojej vlasti, kraju a k sebe samému
  • vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, posilnenie vedomia spoločnosti o jeho význame
  • rozvíjať toleranciu voči iným kultúram a tradíciám, k potrebám iných ľudí, solidarita, rešpekt k názorom druhých
  • zdokonalenie sa v používaní IKT technológiíRealizácia projektu:

HĽADÁME:
„KTO HĽADÁ, NÁJDE“
POZORUJEME:
„DOBRÝ HOSPODÁR I O NAJMENŠEJ VECI VEDIEŤ CHCE”
PÝTAME SA:
„KDE SÚ ŠEDY, TAM SÚ VEDY“
SPOZNÁVAME:
„REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
UČÍME SA:
„UČENÝ NIKTO Z NEBA NESPADOL“
ODOVZDÁVAME:
„AK MÁŠ ČÍM, POCHVÁĽ SA!”

Výstupy projektu:

Späť