Vnútorné priestory školy
- počítačová učebňa - počítačová učebňa
- špeciálna učebňa - jazyková učebňa
- telocvična
- trieda I. stupeň - trieda II. stupeň
- školský klub - jedáleň

Spä