Projekt   "KOSMOTOUR   PROXIMA"  ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
žiacky certifikát kvality
európsky certifikát kvality

ZŠ Stráž, okres Tachov
Česká republika

Čaká nás veľká celoročná cesta do vesmíru. Budeme odhaľovať tajomstvá vesmíru nielen na základe vedeckých poznatkov, ale i zábavnou a zážitkovou formou. Pred veľkým kozmickým letom prebehne príprava, po ktorej sa vydáme na cestu s kozmickou cestovnou kanceláriou KOSMOTOUR PROXIMA. Budeme poznávať Slnečnú sústavu, zameriame sa najmä na Zem a Mesiac, dôležitosť Slnka pre náš život a vydáme sa možno aj ďalej... Prostredníctvom skúmania, bádania, experimentovania a tvorenia budeme poznávať špecifické zvláštnosti vesmírnych telies a ich skryté bohatstvo. Budeme spoločne pátrať po slovensko-českých stopách vo vesmíre, navrhovať technologické produkty, tvorivo spracovávať "neviditeľný" vesmír.

Ciele:

  • Prirodzenou cestou rozvíjať zvedavosť detí, ich túžbu po objavovaní nového a objasňovaní neznámeho.
  • Učiť žiakov jasne formulovať problémy, diskutovať o vzniknutých situáciách, navrhovať riešenia a overovať ich v praxi.
  • Prostredníctvom jednoduchých pokusov rozvíjať intelektuálne schopnosti detí, upevňovať zmysel pre spoluprácu.
  • Pomocou zábavných aktivít a vlastnej objaviteľskej činnosti prebúdzať záujem detí o vedu a rozvíjať osobnosť každého žiaka.
  • Učiť sa spolupracovať, podporovať stmeľovanie a súdržnosť kolektívu, akceptovať jeden druhého.
  • Prepájať učenie so zážitkom, podporovať vlastnú tvorbu žiakov.
  • Získať základné poznatky a porozumieť systému Slnko /Zem/ Mesiac, ktorý predstavuje významnú kultúrnu súvislosť v dejinách myšlienok ľudstva - príbehy, legendy, filmy...
  • Využívať pre poznávanie vesmíru všetky dostupné zmysly, internetové zdroje, dostupné online aplikácie...Realizácia projektu:

1. PREDSTAVENIE POSÁDOK 2. PRÍPRAVA KOZMONAUTOV
3. PRELET SLNEČNOU SÚSTAVOU 4. KAM OKO NEDOHLIADNE
5. VESMÍRNE IŠPIRÁCIE A ÚLOHY

Spoločné výstupy:

Späť