Projekt   "Naše heslo znie - Každý je v niečom najlepší"ZŠ Medňanská, Ilava, Slovenská republika
ZŠ Nová Dubnica, Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Mnichovice, Česká republika
ZŠ Stráž, Česká republika
ZŠ Strž z Dvora Králove nad Labem, Česká republika
Aj v školskom roku 2011/2012 spolupracovala naša škola v rámci eTwinningu na spoločnom česko-slovenskom projekte.Celoročná náplň projektu s názvom „NAŠE HESLO ZNIE - KAŽDÝ JE V NIEČOM NAJLEPŠÍ“bola motivovaná olympijským rokom. Desať mesiacov = desať netradičných disciplín. Športové činnosti sa prelínali s výtvarnými (návrh maskota) a literárnymi (tvorba básničiek, príbehov, hádaniek). Súčasťou bola aj olympiáda mozgov, pri ktorej sme riešili hlavolamy, slovné hračky, logické hádanky či realizovali rôzne pokusy a pozorovania.Spoločne sme objavili, kto je v čom najrýchlejší, najšikovnejší či najbystrejší.

Ciele:
- naučiť sa rešpektovať jeden druhého
- podporovať zdravú súťaživosť medzi deťmi
- povzbudzovať a pomáhať slabším jednotlivcom v duchu hesla – každý môže zažiť úspech
- viesť žiakov k vytrvalosti, posilňovať pevnú vôľu
- naučiť sa rešpektovať stanovené pravidlá
- športovo niesť prehru
- zdokonaliť sa v používaní IKT technológií.

Tentokrát sa však na realizácii projektu nepodieľali len dve spriatelené školy, ako je väčšinou zaužívané, ale hneď päť. Naše výkony sme si porovnávali s troma partnerskými školami z Českej republiky ( ZŠ Mnichovice vzdialenej 346 km,ZŠ Stráž, ktorá leží až pri nemeckých hraniciach-516 km od Ilavy, ZŠ Strž z Dvora Králového nad Labem vzdialeného 308 km) a jednou slovenskou ZŠ v Novej Dubnici.Vzdialenosť, ktorá nás od seba delila,sme prekonávali pomocou vzájomných mailov, videokonferencií a výnimkou neboli ani výmeny balíkov s darčekmi. Našli sme si veľa nových kamarátov, s ktorými sme si zmerali svoje sily v takých neobyčajných disciplínach, o akých na bežných olympiádach ani nechyrovali:

Realizácia projektu:

IX.-TVORÍME MASKOTA
X. -TUŽME SILU KAŽDÚ CHVÍĽU
    - SILÁCI Z 1.A
    - SÚŤAŽIME S VRECÚŠKAMI
XI. - SKÁČEME AKO KLOKANI
    - REKORDMANI Z RÍŠE ZVIERAT
    - ZASKÁČTE SI S NAMI
XII. -TROJSKOKANI
    - SKÁČEME AKO ŽABKY
    - POŠLEME MASKOTA DO SVETA
I. - AJ VECI SKÁČU
    - ZIMNÝ PÄŤBOJ
    - ZIMNÁ OLYMPIÁDA
II. - VÍŤAZI ZOH
    - BALÓNKOBOJ
    - NÁVŠTEVA Z ČESKEJ REPUBLIKY
    - VYRÁBAME PAPIER
    - VYRÁBAME „POLODRAHOKAMY“
III. - „ŠVIHADLOVÉ HRÁTKY“
    - ŠVIHADLOVÁ ŠKÔLKA
    - BEZPEČNÝ OHŇOSTROJ
IV. - TANEC MIMOZEMŠŤANOV
    - NEOBYČAJNÁ ŠTAFETA
    - OLYMPIJSKÁ ŠTAFETA
V. - BALÍK Z ČESKEJ REPUBLIKY
    - PARAOLYMPIÁDA
    - ĎALŠÍ MASKOT Z ČR
VI.- ROZPRÁVKOVÁ REKORDYÁDA

Výstupy projektu:

Čestíkův nápadník
Ilavský nápadník
Zásobník netradičných športových disciplín

Späť