Projekt   "Traja   pátrači"  ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
európsky certifikát kvality
diplom
ZŠ Stráž, okres Tachov
Česká republika

Szkoła Podstawowa
Częstochowie /Jajkowo
Poľská republika
Tohtoročný eTwinningový projekt je motivovaný knižnou detektívnou sériou pre deti a mládež, kde trojica chlapcov rieši rôzne záhady vo svojom okolí. V našom projekte trojicu chlapcov nahradia 3 rôzne krajiny (ČR, SR, PL), ktoré budú pátrať po veciach známych, menej známych či úplne neznámych. Našou snahou bude prirodzenou cestou rozvíjať zvedavosť detí, ich túžbu po objavovaní nového a objasňovaní neznámeho.

V oblasti literatúry sa zameriame na pátranie po rozprávkových bytostiach, ktoré sú v národnej literatúre niečím výnimočné (NAJsilnejšia,NAJvtipnejšia, NAJzlomyseľnejšia,NAJlenivejšia, NAJmúdrejšia, NAJhlúpejšia, NAJkrajšia, NAJstrašidelnejšia, NAJmenšia, NAJväčšia rozprávková bytosť...).

V oblasti vedy a techniky sa oboznámime s významnými slovenskými vynálezcami a ich objavmi a pokúsime sa aj o vytvorenie vlastných vynálezov.

Ciele:

  • rozvíjať tvorivé čítanie, čitateľskú a informačnú gramotnosť žiakov na základe hlbšieho poznania národných rozprávok a príbehov
  • formovať schopnosť detí spoločne sa podieľať na odhalení nepoznaného, prostredníctvom vlastnej objavnej činnosti a jednoduchých pokusov upevňovať zmysel pre tímovú činnosť a spoluprácu
  • učiť deti jasne formulovať problémy, diskutovať o vzniknutých situáciách, navrhovať riešenia a overovať ich v praxi
  • sprostredkovať zistené skutočnosti partnerským školám, vzájomne porovnať získané informácie, analýza, kategorizácia, rozšírenie vedomostí a zručností o postrehy a nápady iných škôl
  • prostredníctvom vzájomnej spolupráce troch škôl vytvoriť niekoľko spoločných tematicky prepojených aktivít a spracovať ich prostredníctvom prostriedkov IKT
  • zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskými školami)Realizácia projektu:

1. PREDSTAVUJEME SA 2. PÁTRAME V LITERATÚRE
3. PÁTRAME PO VYNÁLEZOCH A VYNÁLEZCOCH

Spoločné výstupy:

Späť