Projekt   "Ostrovy   objavov"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Stráž
Česká republika
Aj v školskom roku 2013/2014 budeme spolupracovať so ZŠ Stráž z Českej republiky na spoločnom projekte. Tentokrát sa spolu vyberieme na poznávaciu plavbu na „OSTROVY OBJAVOV“. Premeníme sa na námorníkov, ktorí budú cestovať za poznaním pomocou vlastnej objavnej činnosti, hier, súťaží a nespočetného množstva pokusov. Veríme, že naša "plavba" bude plná zaujímavých podujatí a nových zážitkov. Možno sa nám podarí na niečom aj stroskotať, ale to už k dobrodružným výpravám patrí :o).

Ciele:

  • prirodzenou cestou rozvíjať zvedavosť detí, ich túžbu po objavovaní nového a objasňovaní neznámeho
  • učiť deti jasne formulovať problémy, diskutovať o vzniknutých situáciách, navrhovať riešenia a overovať ich v praxi
  • prostredníctvom jednoduchých pokusov rozvíjať schopnosť detí spoločne sa podieľať na odhalení nepoznaného
  • upevňovať zmysel pre tímovú činnosť a spoluprácu
  • zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskou školou)
  • získať nových priateľov na pôde českej školy (porovnávať ich prácu s našou, rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti o ich postrehy a nápady, vzájomnou súčinnosťou vytvoriť spoločné diela)Realizácia projektu:

Príprava na plavbu More inšpiruje
Výcvik námorníkov Veterný ostrov
Ostrov pirátov Dúhový ostrov
Ľadový ostrov Tanečný ostrov
Bublajúci ostrov Tajuplný ostrov
Ostrov pokladov Sopečný ostrov
Pošta vo fľaši

Výstupy projektu:

Späť