Erb mesta ILAVA Vlajka mesta ILAVA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Medňanská 514/5,   Ilava  019 01
Telefón: 042/44 65 293, 042/44 64 140    Fax: 042/44 65 293    E-mail: zsmedil@stonline.sk
Vlajka Slovenskej republiky Vlajka Európskej únie