VITAJTE  NA  NAŠICH  STRÁNKACH


    Aktuálne informácie o škole -   www.zsilava.edupage.sk .


Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok.