Vedomostné  súťaže a úspechy

V školskom roku  2008/2009   sa žiaci zapojili do mnohých súťaží a získali v nich výborné umiestnenie. Za peknú reprezentáciu školy v náročných vedomostných súťažiach im patrí POCHVALA a POĎAKOVANIE.

P.č.
Názov súťaže
Umiestnenie
Reprezentoval
1.
 Biologická olympiáda
okresné kolo - 1. miesto
Lenka Tamajková
 
krajské kolo - 1. miesto
Lenka Tamajková
 
celoslovenské kolo - 8. miesto
Lenka Tamajková
2.
 Chemická olympiáda - kat. Dz
okresné kolo - 6. miesto
Michal Halko
3.
 Olympiáda NJ
okresné kolo - 2. miesto
Stanka Fusková
4.
 Geografická olympiáda 6. roč.
okresné kolo - 7. miesto
Benjamín Prekop
 Geografická olympiáda 7. roč.
okresné kolo - 6. miesto
Filip Dubnička
5.
 Matematická olympiáda Z6
okresné kolo - 3. - 5. miesto
Katka Behanová
 Matematická olympiáda Z7
okresné kolo - 1. - 4. miesto
neúspešný riešiteľ
Andrej Fusek
 Matematická olympiáda Z8
okresné kolo - 4. - 6. miesto
Lenka Steigaufová
6.
 Pytagoriáda - kat. P6
okresné kolo - 1. miesto
Katka Behanová
 Pytagoriáda - kat. P7
okresné kolo -1. miesto
Filip Dubnička
7.
 Fyzikálna olympiáda - 9.roč.
okresné kolo - 4. miesto
Michaela Poláčková
 Európa v škole - výtvarná č.
3. miesto
Nina Baginová
9.
 Šalianský Maťko - kat. II.
okresné kolo - 1. miesto
Kristína Koštialiková


Športové súťaže a úspechy

V školskom roku 2008/2009 sa žiaci školy zúčastnili rôznych športových súťaží,
v ktorých dosahli pekné výsledky:
P.č.
Názov súťaže
Umiestnenie
Disciplína
Reprezentoval
1.
 Vybíjaná
obvodové kolo - 1. miesto
-
mladšie žiačky
 Vybíjaná
okresné kolo - 2. miesto
-
mladšie žiačky
2.
 Ficov memoriál
regionálne kolo - 5. miesto
futbal
starší žiaci
3.
 Volejbal
okresné kolo - 3. miesto
-
staršie žiačky
4.
 Badminton
okresné kolo - 1. miesto
-
Táňa Šlesariková
 Badminton
okresné kolo - 3. miesto
-
Radka Grečná
5.
 Malý futbal
obvodové kolo - 5. miesto
-
žiačky 5. - 9. roč.
 Malý futbal
obvodové kolo - 1. miesto
-
mladší žiaci
 Malý futbal
okresné kolo - 3. miesto
-
mladší žiaci
 Malý futbal
obvodové kolo - 3. miesto
-
starší žiaci
6.
 Malé majstrovstvá Európy
obvodové kolo - 1. miesto
futbal
chlapci
 Malé majstrovstvá Európy
okresné kolo - 3. miesto
futbal
chlapci
7.
 Coca-Cola - školský pohár
1. kolo - 4. miesto
futbal
dievčatá
 Coca-Cola - školský pohár
1. kolo - 1. miesto
futbal
chlapci
8.
  streľba zo vzduchovky
okresné kolo - 3. miesto
-
T. Gerschdorf, D. Hošták, M. Holba
9.
  cezpoľný beh
okresné kolo - 4. miesto
-
dievčatá
10.
  Atletika
okresné kolo - 2. miesto
beh - 60 m
Martina Margolienová
  Atletika
okresné kolo - 4. miesto
beh - 60 m
Rudolf Nýbl
  Atletika
okresné kolo - 2. miesto
beh - 300 m
Martina Margolienová
  Atletika
okresné kolo - 3. miesto
beh - 800 m
Viktória Zahradníčková
  Atletika
okresné kolo - 1. miesto
vrh guľou
Dominik Chrenák
  Atletika
okresné kolo - 3. miesto
vrh guľou
Petra Letková
  Atletika
okresné kolo - 3. miesto
hod kriketkou
Petra Letková
  Atletika
okresné kolo - 5. miesto
hod kriketkou
Rebeka Pagáčová
11.
 Memorial Marty Herdovej
miesto
beh - 60 m
-
 Memorial Marty Herdovej
miesto
beh - 300 m
-
 Memorial Marty Herdovej
miesto
skok do diaľky
-
 Memorial Marty Herdovej
miesto
beh - 300 m
-
 Memorial marty Herdovej
miesto
beh - 800 m
-
 Memorial Marty Herdovej
miesto
hod kriketkou
-


MIKÓLOW - výsledky:
(medzinárodné športové stretnutie - 30. máj 2008)
P.č.
Názov súťaže
Umiestnenie
Disciplína
Reprezentoval
1.
 Atletika
1. miesto
cezpoľný beh
V. Zahradníčková
 Atletika
2. miesto
cezpoľný beh
V. Hudec
2.
 Futbal - chlapci
2. miesto
-
...
3.
 Prehadzovaná - dievčatá
1. miesto
-
...

Celkové umiestnenie školy - 2. miesto


      Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu patrí naše poďakovanie.