Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"


5. ČO by sme navrhli ako riešenie.

 1. Literárne a výtvarné spracovanie danej témy
 2. Po viacnásobných stretnutiach s témou separovania odpadu a ochrany prírody, nebolo ťažké pokúsiť sa o jej výtvarné spracovanie.
  Žiaci 2. B zachytili napríklad našu Zem ako na prvý pohľad krásnu, zdravú planétu s množstvom zelene, ale vo vnútri plnú odpadu a skládok, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného správania sa človeka k prírode. Ich práca je zároveň aj výzvou, aby sa ľudia spamätali, lebo prírodné bohatstvo nie je nevyčerpateľné a takéto zaobchádzanie s ním môže viesť len k skaze a zániku samotnej planéty.

  -- --

  Vo svojich prácach sa zamerali aj na zobrazenie znečisteného ovzdušia a vody.

  -- --
  -- --


  -- --
  -- --
  -- --

  Následne sa pokúsili vytvoriť vlastnú knihu s názvom „ AJ NÁS SA TO TÝKA“, ktorá obsahuje nielen propagačný materiál / ako triediť odpad, čo patrí či nepatrí do jednotlivých kontajnerov /, ale najmä výzvy k občanom, aby si uvedomili, ako sa majú správať k životnému prostrediu. Jednotlivé strany doplnili vlastnými textami a postrehmi.

  -- --
  -- --
  -- --
  -- --
  -- --
  -- --
  -- --


  ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE!

  Ľudia, pozor! Všimli ste si, že naša Zem začína pripomínať jedno veľké smetisko? Hynú rastliny, zvieratá a onedlho začnú aj ľudia! Spamätajte sa a urobte niečo pre svoju planétu! Za naše chyby budú platiť tí, čo prídu po nás. Zaslúžia si to? Skúste urobiť niečo dobré pre našu Zem a stanete sa lepšími ľuďmi!

  Klára Palčeková, 2.B


  CHCEME ČISTÝ LES

  Les je krásny. Vďaka čistému vzduchu, spevu vtákov a šumu lístia. To všetko sa však môže zmeniť. Ľudia si ho totiž začali mýliť so smetiskom. Na lúkach sa povaľujú kopy odpadkov, pod stromami môžeme stúpiť na sklenú črepinu či hrdzavú plechovku. Voda zo studničiek by nám nepriniesla osvieženie, ale iba bolesti brucha. Z takejto prechádzky by sme sa nevrátili oddýchnutí, ani s košíkom plným jahôd. Keď sa les stane smetiskom, ľudia prestanú doň chodiť. Kto by bol zvedavý na hory odpadu a zápach, ktorý sa z nich bude šíriť? Je načase urobiť niečo pre to, aby les zostal takým, ako si ho pamätajú naše staré mamy. Čistým a krásnym, plným húb a lesných plodov. Začnime od seba a hneď! Zajtra už totiž môže byť neskoro.

  Katarína Janíková, 2.B


  AKO VZNIKLI SMETNÉ KOŠE

  Kde bolo, tam bolo, bolo raz mesto, v ktorom nemali smetné koše. Všetky odpadky ľudia vyhadzovali von oknom alebo priamo pred dvere. Až raz sa stalo, že kvôli tým odpadkom nemohli vyjsť von. Zostali dnu a začali rozmýšľať, čo budú robiť. Až najmúdrejší z nich zobral vedro a začal doň naberať všetky smeti, ktoré mu bránili vyjsť von. Keď ho naplnil, zobral ďalšie a potom ďalšie, až kým si nevyzbieral cestičku. Keď to ostatní videli, začali mu pomáhať. O chvíľu boli všetci zachránení. Uvedomili si, že takto sa správať nemôžu. Vyzbierali všetky odpadky v meste a dohodli sa, že ich budú vysýpať do veľkých zberných nádob. A aby k nim nemuseli behať s každým papierikom, jedno vedro v každom dome určili na odpadky. A tak vznikli smetné koše.

  Samuel Roháč, Adam Bukvay, Milan Drábik, 2.B


  PRÍRODA NIE JE SMETISKO

  Viete, čo by sa stalo, keby neexistovali smetiari? Náš svet by sa zmenil na nepoznanie. Dennodenne by sme sa museli predierať obrovskými kopami odpadkov. Prestali by sme otvárať okná, pretože namiesto čerstvého vzduchu by sa nám dnu vovalil nepríjemný zápach. Všade by bolo cítiť hnilobu a smrad. Po ceste do školy by sme zakopávali o nedojedené zvyšky potravín. Pomaly by sme úplne prestali chodiť von. Veď načo aj? Pri bicyklovaní by sme si prerezali na pohodených črepoch všetky kolesá. Naháňačka by pripomínala skôr orientačný beh medzi kopami odpadkov. Nenašli by sme kúsok čistého miesta, ktoré by nám poslúžilo ako futbalové či basketbalové ihrisko. Pri korčuľovaní by sa nám zabárali kolieska a namiesto šarkanov by vzduchom poletovali mikroténové vrecká. Stromy, ktoré nám po celý rok prinášali radosť a úžitok, by sa zmenili na oschnuté pahýle bez života. Vyhynuli by rastliny, zvieratá a postupne i ľudia.
  Čo treba urobiť pre to, aby sa táto hrozná predpoveď nesplnila? Dospelí by povedali:
  „ Správajte sa zodpovednejšie!“ Čo v preklade do detskej reči znamená: „ Odpadky patria do koša, nie na zem! Odpad treba triediť a zeleň chrániť!“ Takto môžeme už ako deti prispieť k tomu, aby naša Zem zostala zdravou a čistou planétou.

  Barbora Barteková, Denisa Koštialiková, 2.B


  DIVIAK RYLKO

  Bol raz jeden diviak Rylko. Svoje meno dostal preto, lebo sa veľmi rád rýpal v zemi. Lákali ho chutné korienky a drobný hmyz. Jedného dňa však prišli do lesa nevychovaní turisti. Zanechali po sebe obrovský neporiadok. Všade sa váľali papiere, rozbité fľaše a plechovky.
  Keď diviak Rylko išiel ryť na svoje obľúbené miesto, nevšimol si obrovskej črepiny a poranil si rypáčik. Od bolesti začal silno krochkať. Našťastie bol neďaleko poľovník, ktorý ho začul a pomohol mu. Po ošetrení ho pustil späť do prírody. A nevychovaní turisti? Dostali pokutu a  les museli upratať. Odvtedy si dobre zapamätali, ako sa majú v lese správať.

  Andrej Staňo, Matej Škrátek, 2.B


  SVET BEZ SMETIAROV

  Aký by to bol svet bez smetiarov? Planéta Zem by bola ako veľké smetisko. Všade vôkol nás by bol neporiadok a strašný zápach. Nebolo by vidieť trávu ani kvety. Ryby v riekach by vyhynuli. Nedokázali by plávať vo vode plnej motorového oleja . V lesoch by nežili žiadne zvieratá, lebo by sa nemali čím živiť ani čo dýchať. A postupne by zahynuli aj ľudia.
  Preto si musíme vážiť prácu tých, ktorý odstraňujú všetok odpad a odvážajú ho na určené miesta. Nemali by sme sa však spoliehať len na nich. Každý z nás vie, že smeti patria do koša. Tak prečo sa tým neriadime?

  Matej Živčic, Michal Stratený, Emma Gašparová, 2.B


 3. Tematický deň s názvom „ Chceme čisté mesto“
 4. DOPOLUDNIA :

  1. zhrnutie získaných vedomostí o ochrane prírody a separovaní odpadu prostredníctvom interaktívnej tabule

  -- --
  2. vedomostná súťaž na tému odpad / otestovanie získaných poznatkov /

  -- --
  3. výroba recyklovaného papiera v skupinách

  -- --
  -- --
  4. VV – súťaž "O najkrajší výrobok z odpadového materiálu"

  -- --
  -- --


  POPOLUDNÍ :

  5. jarný pochod spojený s čistením okolia

  -- --
  -- --
  6. film Walle s enviromentálnym zameraním

  -- --
  7. prespať do nasledujúceho dňa na žinenkách v triede.

  -- --
  -- --


  RÁNO :

  8. výroba darčekov z recyklovaného papiera pre českých partnerov.

  -- --
  -- --

Späť