Ostatní vyučujúci

Titul
Meno a priezvisko
Predmety
Ďalsia činnosť
Krúžok
Pracovisko
Mgr.
 Veronika Bambušková
M, TV
výchovný poradca
-
II. stupeň
Mgr.
 Eva Balónová
-
špeciálny pedagóg
-
I. a II. stupeň
Mgr.
 Anna Macáková
M, Ch
znížený úväzok
-
II. stupeň
Mgr.
 Jana Dianová
SJ, HV
znížený úväzok
-
II. stupeň
Ing.
 Katarína Hulínková
AJ, Pr
znížený uväzok
-
I. a II. stupeň
Mgr.
  Marta Samašová
NJ
znížený úväzok
-
II. stupeň


Externí  učitelia  

Titul
Meno a priezvisko
Predmety
Krúžok
Pracovisko
dekan, Mgr.
 Anton Galus
Náboženstvo
-
I. a II. stupeň
katechetka, Mgr.
  Dagmar Sliepková
Náboženstvo
-
I. a II. stupeň


Späť