Vedenie  školy

Titul
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
E-mail
Mgr.
 Oľga Ďurechová
riaditeľka školy
042/4465293
-
Mgr.
 Marcela CILLEROVÁ
zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň
042/4464140
-
Mgr.
 Helena MACHOVÁ
zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň
042/4464140
-


Pedagogický   personál   školy

Triedni učitelia

Ostatní vyučujúci


Prevádzkový   personál   školy

Titul
Meno a priezvisko
Pracovné zaradenie
Telefón
E-mail
 
 Ľubica HAVRLOVÁ
ekonómka školy
042/4465293
-
Bc.
 Zuzana Mráziková
PaM
042/4465293
-
Mgr.
      Vladimíra
 JANUŠČÁKOVÁ
asistentka riaditeľa
042/4465293
-
 
 Ľudmila VAVRÍKOVÁ
vedúca jedálne
042/4465658
-
 
 Pavol ŠEDO
školník
-
-


Ostatný   prevádzkový   personál   školy

Meno a priezvisko
Pracovné zaradenie
 Zuzana ZIFČÁKOVÁ
hlavná kuchárka
 Renáta PECKOVÁ
pomocná kuchárka
 Ľudmila ŠLESARIKOVÁ
pracovníčka v prevádzke
 Jana ZUBÁRIKOVÁ
pracovníčka v prevádzke
 Margita GABAŠOVÁ
upratovačka
 Jolana DAŇOVÁ
upratovačka
 Júlia VANKOVÁ
upratovačka
 Emília DOMÁŇOVÁ
upratovačka
 Oľga PAGÁČOVÁ
upratovačka

Úvodná stránka