Triedni  učitelia a výchovávateľky  pre I. stupeň ZŠ

Titul
Meno a priezvisko
Predmety
Triednictvo
Počet žiakov
Krúžok
Mgr.
  Jarmila Janošíková
1. stupeň
1.A
17
-
Mgr.
 Eleonóra Kutejová
1. stupeň
1.B
18
-
Mgr.
 Jana Bobošová
1. stupeň
2.A
24
-
Mgr.
 Lýdia Horáková
1. stupeň
2.B
23
-
Mgr.
 Eva Vargová
1. stupeň
3.A
20
-
Mgr.
 Jana Koštialiková
1. stupeň
3.B
22
-
Mgr.
 Marta Turzová
1. stupeň
4.A
29
-
Mgr.
 Jarmila Krejčová
1. stupeň
4.B
28
-
-
 Soňa Burdejová
vychovávateľka
ŠKD
-
-
Mgr.
  Zuzana Gáborová
vychovávateľka
ŠKD
-
-
Bc.
  Alena Bugalová
vychovávateľka
ŠKD
-
-
-
  -
vychovávateľka
ŠKD
-
-


Triedni  učitelia   pre II. stupeň ZŠ

Titul
Meno a priezvisko
Predmety
Triednictvo
Počet žiakov
Krúžok
Mgr.
 Lucia Zelmanová
AJ - FrJ
5.A
22
-
Mgr.
 Lýdia Pejková
F - TchV
5.B
22
-
Mgr.
 Božena Sláviková
SJL - VV
5.C
21
-
Mgr.
 Ľubica Ladecká
SJL - EV
6.A
27
-
-
 Ľubica Budjačová
AJ
6.B
26
-
Mgr.
 Stanislav Gieci
VV, TV
7.A
31
-
Mgr.
 Svetlana Puskajlerová
D - HV
7.B
29
-
Mgr.
 Alžbeta Balonová
Pr - TchV
8.A
21
-
Mgr.
 Mária Janíčková
TV - Z
8.B
21
-
Mgr.
 Jozef Šrámek
P - CH - I
8.C
21
-
Mgr.
 Dana Schillerová
M - Z
9.A
27
-
PaedDr.
 Ľubica Kobzová
M - Ch
9.B
29
-


Viac informácií o krúžkoch

Späť