Z  histórie   školy • 1758 - dokončená stavba novej školskej budovy ( na dnešnej Farskej ulici ). K škole                patrila záhrada a hospodárske staviská.

 • 1884 - zriadená 1. štátna žudová škola.

 • 1919 - na škole sa začalo uči po slovensky. Správcom školy sa stal najstarší                       slovenský učitež - Štefan Čiernik. Okrem žudovej školy bola v Ilave aj                meštianska škola.

 • 1921 - spojenie žudovej a meštianskej školy pod jednu správu. Riaditežom školy                sa stal Alois Vítek.

 • 1948 - prestavba celého školského systému a zrenovovanie priestorov starej                       budovy školy. Riaditež Milan Neštiak.

 • 1953 - osemročná stredná škola bola v priestoroch starej meštianskej školy                        na Moyzesovej ulici. Riaditežom sa stal Jozef Hrabkovský.

 • 1956 - Osemročná stredná škola nadviazala družbu so Základnou školou                        v Klimkoviciach (Česko).

 • 1959 - postupné zavádzanie deväročnej školskej dochádzky. Riaditežom bol Anton                Floch. Škola mala 900 žiakov a vyučovalo sa v troch budovách.

 • 1970 - rozčlenenie základnej deväročnej školy na dve školy - I. ZDŠ na Moyzesovej                ulici,II. ZDŠ na Hviezdoslavovej ulici.

 • 1973 - presahovanie I. ZDŠ do priestorov na Medňanskej ulici po gymnáziu, ktoré                bolo v Ilave zrušené a nové otvorené v Dubnici nad Váhom.

 • 1976 - transformácia základnej deväročnej školy na základnú školu.

 • 1994 - začiatok družby medzi ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave a ZŠ v Mikolowe
                (Požsko).

 • 2002 - škola získala právnu subjektivitu.

 • 2005 - opätovné zlúčenie základných škôl v Ilave.

 • 2007 - od 3. 9. 2007 prebieha vyučovanie všetkých žiakov ZŠ v priestoroch na                Medňanskej ul. a bývalej OA