Prázdniny v školskom roku 2009/2010

P.č.
Prázdniny
Od
Do
Vyučovanie začína
1.
  Jesenné
29. 10. 2009
30. 10. 2009
02. 11. 2009
2.
 Vianočné
23. 12. 2009
08. 01. 2010
11. 01. 2010
3.
 Polročné
01. 02. 2010
01. 02. 2010
02. 02. 2010
4.
 Jarné
22. 02. 2010
26. 02. 2010
01. 03. 2010
5.
 Vežkonočné
01. 04. 2010
06. 04. 2010
07. 04. 2010
6.
 Letné
01. 07. 2010
31. 08. 2010
02. 09. 2010


Ďalšie vožné dni v školskom roku 2009/2010

     Riaditež školy má právo v školskom roku udeli 5 dní vožna podža potrieb školy, ktoré môžu by pridané k prázdninám, prípadne k uvedeným sviatkom, či dňom pracovného vožna.

P.č.
Dalšie vožné dni v školskom roku
Deň
Vyučovanie začína
1.
 Deň ústavy SR
01. 09. 2009 - utorok
02. 09. 2009
2.
 Cirkevný sviatok
15. 09. 2009 - utorok
16. 09. 2009
3.
 Pamiatka zosnulých
01. 11. 2009 - nedeža
02. 11. 2009
4.
 Deň boja za demokraciu
17. 11. 2009 - utorok
18. 11. 2009
5.
 Sviatok práce
01. 05. 2010 - sobota
03. 05. 2010
6.
 Deň víazstva nad fašizmom
08. 05. 2010 - sobota
10. 05. 2010


Monitor a prijímacie skúšky 2010

P.č.
Dátum
Deň
Druh skúšky
Zúčastňujú sa žiaci
1.
10. 3.
streda
Testovanie 9
9. ročníka
2.
určí MŠ SR
-
Testovanie 9 - náhradný termín
9. ročníka
3.
-
-
Prijímacie skúšky na SŠ - talentové
9. ročníka
4.
-
-
Prijímacie skúšky na SŠ
9. ročníka
5.
-
-
Prijímacie skúšky na 8. roč. gymnázia
4. ročníka
6.
-
-
Prijímacie skúšky na SŠ - 2. kolo
9. ročníka


Úvodná stránka