Projekt   "Putujeme   rozprávkami"


1. Vstupujeme do sveta rozprávok

Projekt sme začali realizovať už pred jeho schválením v marci 2008. Keďže zameranie projektu súvisí s čítaním, ideálne bolo začať v „Mesiaci knihy“. Mnohé akcie sa tak realizovali nenásilne, súbežne s výukou a bežnou prácou v škole. Harmonogram realizácie sme si rozdelili podľa náročnosti úloh do jednotlivých ročníkov. Mnohé sú však realizované spoločne.

 1. Úvod do témy, hlbšie oboznámenie sa so slovenskými ľudovými rozprávkami:
 2. - žiaci vyhľadávali a čítali najznámejšie slovenské klasické rozprávky na internetových stránkach, ale aj v domácom knižnom fonde.

  -- --
  -- --

 3. Exkurzia do knižnice
 4. - následne bola uskutočnená exkurzia žiakov 1.ročníkov do Mestskej knižnice v Ilave spojená so slávnostným zápisom nových členov.

  -- --

  - pre starších žiakov bola určená beseda s pracovníčkami knižnice o živote a diele P. Dobšinského. Išlo o veľmi pútavú a hodnotnú akciu, ktorú si v budúcnosti veľmi radi zopakujeme.

  -- --
  -- --

 5. Návšteva divadelného predstavenia
 6. Hlbokým zážitkom bola i návšteva muzikálu„ Soľ nad zlato“ , naštudovaného divadelným súborom Hugo. Táto klasická rozprávka obohatená o mnohé hodnotné myšlienky, nádherné piesne a nezabudnuteľné hlasy interpretov sa bytostne dotkla všetkých divákov. Nanovo sme si pripomenuli, čo spôsobuje ľudská hlúposť, pýcha a márnomyseľnosť. Posolstvo tejto rozprávky bude určite aktuálne aj pre mnohé ďalšie generácie.

  -- --
  -- --

 7. Týždeň hlasného čítania
 8. Každoročne sa zapájame aj do „ Týždňa hlasného čítania“ organizovaného združením Orava. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je priblížiť dva svety – svet dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok. Žiaci sa pomocou herných plánov dozvedeli zaujímavou formou nové informácie o okolitom svete a zároveň sa zdokonaľovali aj v technike čítania. Rozvíjali si tak slovnú zásobu a súčasne sa formoval aj ich vzťah ku knihe a literatúre vôbec. Jednou z aktivít tohto podujatia bolo i čítanie starších žiakov mladším.

  -- --

 9. Výroba bábok
 10. Rozprávkový motív sa niesol nielen hodinami slovenského jazyka a literatúry, ale aj výtvarnou výchovou, či pracovným vyučovaním.

  -- --
  -- --

  - práce žiakov 4.ročníkov.

 11. Beseda so spisovateľom
 12. V tomto školskom roku sa nám podarilo dohodnúť spoločné stretnutie s dvoma významnými predstaviteľmi súčasnej literatúry.

  Dna 14.02.2008 zavítal medzi nás Milan Húževka, s cieľom priblížiť nám svoju tvorbu. Pútavo rozprával nielen o zdrojoch, z ktorých čerpal, ale aj o svojom živote, o rodine, ktorá mu bola oporou, o záľubách, plánoch do budúcnosti. V každom z nás zanechalo toto stretnutie príjemný pocit a túžbu hlbšie spoznať jeho dielo.

  -- --

  Rovnako nezabudnuteľné bolo i stretnutie s Jánom Uličianskym, uskutočnené 17.4.2008. Besedy sa zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ktorí dychtivo počúvali rozprávanie tohto zaujímavého človeka. Po skončení besedy ho zasypali množstvom otázok. Veď s jeho dielami ( Adelka Zvončeková, Veverička Veronka, Podivuhodné príhody siedmich morí, Snehuliacke ostrovy...) sa stretávajú takmer každodenne, lebo sú súčasťou čítaniek viacerých ročníkov.

  -- --

 13. Návrh na obal knihy
 14. Po niekoľkonásobnom stretnutí s rozprávkami nebolo ťažké pokúsiť sa o návrh na obal knihy. A takto sa s tým „ popasovali“ naši prváci a tretiaci.

  -- --
  -- --

 15. Karneval
 16. Aké by to bolo putovanie po rozprávkovej ríši, keby v nej chýbali rozprávkové bytosti.

  -- --
  -- --

 17. Mesiac detskej tvorby
 18. S rozprávkami korešpondovala aj detská výtvarná súťaž realizovaná v rámci „Mesiaca detskej tvorby“. Žiaci prvých a tretích ročníkov sa zapojili do jej dvoch tém:
  - Hrady, zámky, princezné, princovia a život v rozprávke
  - Čo by som chcel mať na tričku
  Cieľom súťaže bolo podnietiť kreativitu detí a ich estetické cítenie.

  -- --

 19. Dramatizácia rozprávky
 20. Vyvrcholením rozprávkového putovania bola dramatizácia rozprávky, na ktorej sa podieľali žiaci 2. – 4. ročníkov. Pútavou formou nám priblížili život a dielo Pavla Dobšinského. V priebehu tohto podujatia sme si uvedomili, akou dôležitou časťou nášho života sú rozprávky. Aký pustý by bol všedný deň bez dávky fantázie, či štipky kúzla. Prostredníctvom detských interprétov sme si pripomenuli nielen úryvky jeho najznámejších rozprávok, ale aj hĺbku ľudovej múdrosti, ktorá osloví i dnešného poslucháča.

  -- --

Späť