Projekt   "Putujeme   rozprávkami"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Klimkovice
Česká republika


V školskom roku 2007 / 2008 sa učitelia a žiaci 1.stupňa zapojili do projektu eTwinning s názvom „ Putujeme rozprávkami“. Jeho cieľom je podporiť spoluprácu medzi európskymi školami, zvýšiť kvalitu výuky prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a tým pripraviť žiakov na život a prácu v Európe. Podstatou projektu je výmena skúseností medzi partnerskými školami. Naším partnerom v tomto školskom roku je ZŠ Klimkovice z Českej republiky. Spoluprácu s touto školou už udržiavame niekoľko rokov formou pravidelných športových podujatí. Učitelia a žiaci zo ZŠ Klimkovice nám vyšli v ústrety a doplnili naše návrhy ďalšími nápadmi. Nemalú úlohu pri realizácii projektu zohrala aj túžba zdokonaliť sa v moderných IKT technológiách.

Stručná charakteristika projektu:
Tematicky skĺbiť jednotlivé podujatia na škole (výročie narodenia P. Dobšinského), uskutočniť v spolupráci s partnerskou školou.Za pomoci cieľavedomého včleňovania prostriedkov IKT do výuky viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, sprostredkúvať poznatky trvalejšieho charakteru.

Ciele:
Prostredníctvom vzájomnej spolupráce dvoch škôl vytvoriť niekoľko spoločných tematicky prepojených aktivít a spracovať ich prostredníctvom prostriedkov IKT do audiovizuálnej podoby. Na základe hlbšieho poznania slovenských ľudových rozprávok rozvíjať tvorivé čítanie a informačnú gramotnosť učiteľov i žiakov.

Realizácia projektu:

  1. Vstupujeme do sveta rozprávok
  2. Nielen Dobšinský bol zberateľom...
  3. Tvoríme a vymýšľame
  4. Soľ nad zlato
  5. Valibuk
  6. Zlatá priadka
  7. Vo svete rozprávok
  8. Po stopách princezien a kráľov

Späť