Projekt   "Putujeme   rozprávkami"


2. Nielen Dobšinský bol zberateľom

Súbežne s uvedenými aktivitami bol realizovaný aj zber „materiálu“ na vytvorenie zbierky hádaniek. Podieľali sa na ňom žiaci prvých a druhých ročníkov. Ich úlohou bolo vyhľadať, na internete alebo v knihách, čo najviac hádaniek, prečítať, prepísať a sprostredkovať ostatným žiakom. Počas počítačového krúžku ich zoraďovali podľa abecedy a ukladali do spoločného súboru.
Ani učitelia a žiaci z partnerskej školy v Klimkoviciach za nami nezaostali a doplnili túto zbierku českými hádankami. Výsledkom nášho spoločného snaženia je zborník česko-slovenských hádaniek s názvom HÁDAJME SPOLU.

Tento zborník sme využili pri hádankárskej súťaži. Počas dvoch vyučovacích hodín si žiaci precvičili nielen čítanie s porozumením, ale aj logické myslenie. Nemálo potrebná bola i istá dávka odvahy. Veď sa súťažilo pred skutočným publikom! Zvláštnosťou tejto súťaže bolo i to, že všetci zúčastnení boli za svoje správne odpovede odmeňovaní eurami – perníkovými napodobeninami mincí. Takto získali nenásilnou formou aj vstupné informácie o tom, čo to euro je, ako vyzerá a odkedy sa začne používať na území Slovenska. Výhodou našich mincí však bolo to, že mali neodolateľnú vôňu a výbornú chuť. Každý zo zúčastnených si okrem sladkej odmeny odniesol aj medailu, či diplom, ktoré mu budú pripomínať atmosféru tohto podujatia.-- --
-- --
-- --
Späť