Projekt   "Putujeme   rozprávkami"


6. Zlatá priadka

O tom, že zlatá priadka to nemala vôbec ľahké, sme sa presvedčili pri zhotovovaní darčekov pre našu partnerskú školu. Veď pletenie a háčkovanie už dávno vymizli z mnohých domácností. Týmto spôsobom sme si aspoň pripomenuli niektoré staré remeslá, s ktorými sa stretávame už len na výročných jarmokoch.

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

To, že šikovné ruky majú aj žiaci zo ZŠ Klimkovice, sme zistili, keď sme otvorili ich balík s darčekmi. Viaceré z výrobkov sa stali námetom pre náplň niekoľkých hodín výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Späť