Projekt   "Putujeme   rozprávkami"


3. Tvoríme a vymýšľame

Pod vplyvom silného zážitku z muzikálu „Soľ nad zlato“, sa žiaci viacerých ročníkov pokúsili o zveršovanie niekoľkých známych rozprávok:

O medovníkovej chalúpke

V domčeku pri lese žili sestrička a braček, volali sa Marienka a Janíček.

Zlá macocha ich rada nemala, jahody do lesa zbierať ich poslala.

Pri tom zbieraní si ani nevšimli, že sa v hlbokom lese stratili.

Nenašli naspäť domov chodníček, ale našli domček a na ňom samý medovníček.

Deti veľmi hladné boli, hneď si z neho odlomili.

V domčeku však žila ježibaba zlá, ktorá sa Janíčka vykŕmiť rozhodla.

Deti ale múdre boli, s ježibabou si poradili a nakoniec sa šťastne k svojmu oteckovi vrátili.

Daniel Kolman 2.A
Perníkový domček

Bola raz jedna Marienka, čo bola veľmi malinká. Janko bol jej brat, jahody zbieral rád.

Raz spolu išli do lesa, bola noc a zotmelo sa. Janko vyliezol na strom a uvidel neveľký dom.

Rozhodol sa, že k nemu podíde a Marienku so sebou zoberie. Zbadali tam zlú ježibabu, mala pehy a veľkú bradu.

Do pece ich chcela dať, ježibaba, tá zlá mať. Deti sa jej nebáli, všetko zlé jej vrátili.

Lucia Staňová 2.A
O Jankovi a Marienke

Bol raz jeden domček, v domčeku bol stolček. Na stolčeku Marienka, Janko vedľa polienka.

Vybrali sa do hory, nazbierať si jahody. V lese zrazu zablúdili, do domčeka netrafili.

Večer, keď už tma bola, ježibaba zvolala: „Poďte ku mne, detičky, zajedzte si perníčky!“

Ježibaba zlá bola, deti upiecť si chcela. Múdre deti neváhali, ježibabu oklamali. Do pece ju hodili, za mamičkou bežali.

Vierka Šatková 2.A
Medovníkový domček

Bol raz jeden stromček, pri ňom malý domček. V tom domčeku baba Jaga na perníčky deti láka.

Prišli Janko s Marienkou, zjedli za hrsť perníkov. Baba Jaga sa už teší, veľký hrniec si hneď leští.

Marienka len upratuje, Janko z klietky vykukuje a kostičku ukazuje. Marienka ho nedá zjesť, v peci baba skončí hneď.

Mirka Stopková 2.A
Janko Hraško

Janko Hraško malý chlapček, premôže ho každý mravček. On však je s ním kamarát, preto ho má každý rád.

Timea Drobcová 4.B
-- --
-- --


Víťaznou sa stala práca Petry Trenčanovej zo 4.B , ktorá vytvorila veršovanú podobu rozprávky „Soľ nad zlato“. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci ilustrovali jej dej, jednotlivé výjavy zoradili chronologicky a prostredníctvom skenera preniesli na obrazovku počítača. Českí partneri popracovali na českej verzii rozprávky a poskytli tak našim deťom možnosť bližšie sa zoznámiť s týmto jazykom. Nakoľko české texty z našich čítaniek už dávno vymizli, mnohé slová boli pre ne hádankou a jazykolamom súčasne. O to väčšia bola ich radosť, keď po niekoľkých čítaniach zvládli text nielen bezchybne, ale aj s primeraným umeleckým prednesom. Hudobná podoba rozprávky vznikla v spolupráci s učiteľmi zo ZUŠ v Ilave.

  1. POČÚVAME
  2. ČÍTAME
  3. SPIEVAME
Späť