Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"


4. KEDY začali so separovaním odpadu v okolitých obciach.

 1. Zmapovanie situácie v okolitých obciach
 2. Ako ďaleko sú so separovaním odpadu v okolitých obciach sme si vyhľadali na internetových stránkach.

  -Košeca-
  -Dubnica nad Váhom-
  -Pruské-


 3. Rozhovory s občanmi
 4. Téma odpadu a jeho opätovného využitia sa niesla aj ďalšou našou činnosťou  / a to nielen na vyučovaní, ale i mimo neho /. Počas hodín slovenského jazyka sme sa pokúsili o krátke interview na túto tému. Najskôr sme sa porozprávali o tom, kto je to reportér, aká je náplň jeho práce, čo robí, ako vyzerá. Mnohí si spomenuli aj na mená známych reportérov z televízie. Vysvetlili sme si, že táto práca nespočíva v hľadaní senzácií, či v prenasledovaní ľudí. Je to seriózna práca, ktorej náplňou by malo byť získavanie pravdivých výpovedí ľudí k určitej téme.

  -skupinová práca- -skupinová práca-

  Rozdelili sme sa do skupín a pokúsili sme sa zamyslieť nad tým, čo by malo byť cieľom našej reportáže. Rozhodli sme sa zmapovať názory ľudí na triedenie odpadu v Ilave. Každá skupina vymyslela niekoľko otázok, ktoré by bolo možné v našom interview použiť. Nakoľko sme chceli porovnať názory detí s názormi dospelých, museli sme tomu prispôsobiť aj naše otázky. Skôr, ako sme "vyrazili do terénu", vyskúšali sme si taký rozhovor jeden na druhom.

  -- --

  Museli sme uznať, že i keď práca reportéra vyzerá na prvý pohľad jednoducho, nie je tomu tak. Napriek tomu, že sme si otázky dopredu dôkladne pripravili, odpovede oslovených sme predpokladať nemohli. Nemálo dôležitá bola i otázka, ako prekonať hanblivosť a osloviť úplne neznámeho človeka. Preto sme si to najskôr vyskúšali na tých, ktorých denno-denne stretávame v priestoroch školy. A tak sa " našimi obeťami " stali pani sekretárka s pani ekonómkou, či teta upratovačka s pánom školníkom.

  -sekretárka- -ekonómka-

  Až potom sme sa odhodlali prekročiť brány školy a osloviť úplne cudzích ľudí. Musím uznať, že tento " reportérsky rýchlokurz " sa oplatil, lebo všetci oslovení boli ochotní s nami spolupracovať a podrobne nám odpovedali na naše otázky.
     Ktovie, možno práve táto skúsenosť ovplyvní niektoré z týchto detí a stane redaktorom či reportérom niektorej známej televízie a jeho reportáže nás budú sprevádzať večer čo večer.

  -školník- -rodič-


  NÁZORY NA VZNIK ODPADU A JEHO TRIEDENIE

  Pohľad detí
  1
  2
  3
  OTÁZKY DEŤOM:

  1. Od koho si prvýkrát počul, že by sa mal odpad triediť?
  2. Vieš, prečo je dôležité triediť odpad?
  3. Ktoré druhy odpadu triedite doma?
  4. Koľko máte doma smetných košov?
  5. Za koľko je Váš smetný kôš plný?
  6. Ktorého odpadu je vo Vašom smetnom koši najviac?
  7. Zapájaš sa do zberu papiera na vašej škole?
  8. Koľko kilogramov papiera si priniesol naposledy?
  9. Vieš, čo sa stane ďalej so sklom, ktoré hodíš do zberného kontajnera?
  10. Vieš, kde je v Ilave výkup železa?
  11. Kto z Vašej rodiny triedi odpad?
  Pohľad dospelých
  01
  02
  03
  04
  OTÁZKY DOSPELÝM:

  1. Separujete vo vašej domácnosti odpad?
  2. Ako dlho?
  3. Čo vás presvedčilo, aby ste začali triediť odpad?
  4. Ste spokojní so spôsobom separovania odpadu v Ilave?
  5. Aké zlepšenia by ste navrhli?
  6. Máte prehľad o tom, ako často sú vyvážané jednotlivé zložky separovaného odpadu?
  7. Ako dlho asi trvá, kým sa nádoba na komunálny odpad pred vaším domom naplní?
  8. Viete o nejakej čiernej skládke v Ilave a jej blízkom okolí?
  9. Ako ste vy osobne prispeli k úprave a čistote okolia vášho bydliska?
  10. Koľko Sk / € platí vaša rodina za odvoz odpadu ročne?
  11. Považujete triedenie odpadu za potrebné? Prečo?
Späť