Projekt   "Česko-Slovensko ako na dlani"


3. Trnavský kraj
-1. Vodné dielo Gabčíkovo -
-2. Piešany -
-3. Hlohovec -
-4. Jaslovské Bohunice -
-5. Trnava -
-6. Skalica -
-7. Gbely -
Spä